Privatumo politika

Kas yra privatumo politika?

Privatumo politika yra dokumentas, nurodantis, kokius asmens duomenis renkame iš savo svetainės naudotojų, kodėl ir kaip tai darome, kaip užtikriname asmens duomenų privatumą.

Mes naudojame cookies (slapukus). Kokiais tikslais mes tai darome?

Cookies (slapukai) yra: analitiniai, funkciniai, navigaciniai, tiksliniai.

Jūsų sutikimu memeliont.lt svetainėje cookies (slapukai) naudojami statistikos tikslais, vertinant svetainės lankomumą, bei populiarumą, o taip pat atliekant statistinius tyrimus. Cookies (slapukai) Jums palengvina naudojimąsi mūsų svetaine ir leidžia pateikti Jums konkretesnę, bei tinkamesnę informaciją. Toks duomenų tvarkymas neleidžia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės. memeliont.lt pasilieka teisę anonimišką statistinę informaciją perduoti trečiosioms šalims. Jūs galite atšaukti savo sutikimą ir ištrinti slapukus iš savo kompiuterio ar juos užblokuoti, pasinaudodami savo kompiuteryje esančia interneto naršykle.

Pateikiame keletą pavyzdžių, kaip galima valdyti slapukus, priklausomai nuo to, kokia naršyklė naudojama:

Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl=lt-LT&hlrm=fr&hlrm=en

Firefox: support.mozilla.org/lt/kb/Slapuk%C5%B3%20aktyvavimas

Slapukų politika (Cookies policy)
1. Šis tinklapis memeliont.lt naudoja slapukus (angl. cookies). Slapukai yra mažos rinkmenos, siunčiamos į asmens naudojamo interneto tinklo naršyklę ir saugomos Kliento įrenginyje. Slapukai perkeliami į asmens kompiuterį pirmą kartą apsilankius šiame tinklalapyje. Vėliau slapukai naudojami asmens įrenginyje identifikavimui, jie yra skirti svetainės funkcionalumui ir naudojimui pagerinti, taip pat analizės tikslais, palengvina asmens prieigą prie šio tinklalapio ar jame esančios informacijos.
2. memeliont.lt stebi šio tinklalapio lankomumą ir renka informaciją apie tai, kiek lankytojų juose apsilankė, koks yra lankytojų interneto paslaugų teikėjo serverio srities (domeno) pavadinimas ir pan. Tokia informacija yra renkama automatiškai, apsilankymo tinklalapyje metu. Ji padeda tinklalapio valdytojui suprasti, kaip lankytojai naudojasi tinklalapiais bei suteikia galimybę gerinti memeliont.lt teikiamas paslaugas.
3. Šiame tinklapyje besilankančiam pateikiamas pranešimas apie slapukų naudojimą. Informavimo eilutėje paspaudę mygtuką „SUTINKU“, Jūs patvirtinate, kad sutinkate ir leidžiate tinklalapių valdytojui į Jūsų galinį įrenginį (kompiuterį, planšetinį kompiuterį, išmanųjį telefoną aparatą ir pan.) įrašyti slapukus. Taip pat toliau naršydamas šiame tinklalapyje ir nekeisdamas esamų nustatymų sutinkate, kad būtų naudojami slapukai.
4. Dauguma tinklo naršyklių priima slapukus, tačiau Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.
5. Šiame tinklalapyje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, produktus ir paslaugas, taip pat socialinių tinklų plėtinius. Trečiųjų šalių paslaugoms ar taikomosioms programoms taikoma atitinkamos trečiosios šalies privatumo politika. Mes raginame Jus susipažinti su tokių trečiųjų šalių taikoma privatumo apsaugos praktika.

Renkami duomenys
6. Naudotis arba turėti galimybę visapusiškai naudotis Svetaine ir Paslaugomis (administruoti skelbimus, ar privačias žinutes) galima tik Svetainėje atlikus registracijos procedūrą. Registracijos procedūra atliekama paspaudus atitinkamą nuorodą Svetainėje, užpildžius visus privalomus registracijos formos laukelius (vardas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, prisijungimo slaptažodis) ir Lankytojo pasirinkimu užpildžius neprivalomus laukelius, tokiu būdu pateikiant duomenis apie save memeliont.lt (toliau – Duomenys).
6.1. memeliont.lt turi teisę savo nuožiūra naudotis visais Lankytojo pateiktais duomenimis, kuriuos Lankytojas pateikia atlikdamas registracijos procedūrą, o taip pat kitais būdais memeliont.lt sukauptais duomenimis apie Lankytoją.
6.2. Duomenys, kurie yra surenkami Lankytojui atliekant registracijos procedūrą ir (ar) naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, yra skirstomi į:
6.2.1. Anoniminius duomenis. memeliont.lt renka anoniminius duomenis susijusius su faktais, kurie negali būti pritaikyti individualiam Lankytojui. Pavyzdžiui, memeliont.lt renka tam tikrą informaciją kiekvieną kartą Lankytojui apsilankius Svetainėje, siekiant pagerinti naršymo Svetainėje kokybę. memeliont.lt renka visų Lankytojų IP adresus ir susijusius duomenis (pvz., paskutinio tinklapio internetinį adresą, kuriame asmuo lankėsi prieš užeidamas į memeliont.lt tinklo portalą) ir naršyklių bei operacinių sistemų tipus (pvz., naršyklė Firefox. OS Windows). memeliont.lt taip pat renka bendras paieškos išraiškas iš įvairių paieškos programų, orientuotų į vidinę reklamą. memeliont.lt renka šią visų Lankytojų informaciją Paslaugų stebėjimo, tobulinimo ir tiesioginės reklamos tikslais. memeliont.lt taip pat kaupia informaciją apie Lankytojo atsakymus į klausimus, pateiktus Svetainėse, siekiant išsiaiškinti Lankytojo nuomonę apie Paslaugas, o taip pat Svetainėse talpinamą reklamą. memeliont.lt šią informaciją gauna iš visų Lankytojų, nepriklausomai nuo to, ar jie užsiregistravę ar ne.
6.2.2. Asmeniniai duomenys. Tai duomenys, kurių pagalba galima nustatyti konkretaus Lankytojo tapatybę. Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo prasme šie duomenys yra laikytini asmens duomenimis. Tokie duomenys renkami ir tvarkomi tik su Lankytojo sutikimu, žemiau nurodytais būdais:
6.2.2.1. Registracija: kai Lankytojas registruojasi Svetainėje, Lankytojas privalomai turi pateikti šiuos duomenis: vardą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, prisijungimo slaptažodį). Savo noru Lankytojas gali pateikti ir papildomą informaciją
6.2.2.2. Korespondencija ir bendravimas: jei Lankytojas susisiekia su memeliont.lt, tai memeliont.lt gali išsisaugoti tokio bendravimo įrašus ir kitą su tuo susijusią informaciją.
6.3. memeliont.lt turi teisę kaupti duomenis apie Lankytoją jam prisijungiant prie Svetainės. Šie duomenys rodo, kokius Svetainės puslapius Lankytojas lanko, kokiu laiku ir kaip dažnai tą daro, kokiomis paslaugomis naudojasi. Taip pat, ši informacija apima duomenis, kuriuos Lankytojas siunčia Svetainėje.

Jūsų teisės
7. Jūs turite šias teises:
7.1. Teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą.
7.2. Teisę susipažinti su duomenimis: gauti informaciją apie tai, ar memeliont.lt tvarko Jūsų asmens duomenis, ir jei taip, susipažinti memeliont.lt tvarkomais Jūsų asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami ar gali būti teikiami; gauti iš memeliont.lt savo asmens duomenų kopiją galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka. memeliont.lt, gavusi Jūsų prašymą raštu, per teisės aktų nustatytą terminą pateiks raštu prašomus duomenis arba nurodys atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis. Vieną kartą per kalendorinius metus duomenys gali būti teikiami neatlygintinai, tačiau kitais atvejais už duomenų teikimą gali būti nustatytas atlygis, neviršijantis duomenų teikimo sąnaudų.
7.3. Teisę reikalauti ištaisyti duomenis: jei memeliont.lt tvarkomi Jūsų duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, kreiptis į memeliont.lt raštu ir reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius asmens duomenis ar papildyti neišsamius savo asmens duomenis, pateikdamas prašymą.
7.4. Teisę prašyti sunaikinti neteisėtai, nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. memeliont.lt privalo nedelsdama neatlygintinai patikrinti asmens duomenų tvarkymo teisėtumą ir, jeigu reikia, sunaikinti duomenis. Duomenų subjekto prašymu sustabdžius asmens duomenų tvarkymo veiksmus, asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol bus ištaisyti ar sunaikinti.
7.5. Teisę būti pamirštam: prašyti nutraukti duomenų tvarkymą (ištrinti duomenis), atveju, kai asmens duomenys yra tvarkomi asmens sutikimu, asmeniui atšaukus šį sutikimą, arba kuomet asmens duomenys nebereikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo gauti arba asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis teisinės prievolės. Rašytinį pranešimą apie nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo turite pateikti memeliont.lt asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Jeigu Jūsų nesutikimas yra teisiškai pagrįstas, memeliont.lt išnagrinėjusi prašymą, nutrauks asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.
7.6. Teisę apriboti duomenų tvarkymą: reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, kai asmens duomenų subjektas užginčija duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas gali patikrinti asmens duomenų tikslumą; asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir duomenų subjektas nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą; duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Duomenų subjektą, kurio duomenų tvarkymas buvo apribotas, duomenų valdytojas informuoja prieš panaikinant apribojimą tvarkyti duomenis.
7.7. Teisę į duomenų perkeliamumą.
7.8. Teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, taip pat bet kada atsiimti duotą sutikimą nenurodant nesutikimo motyvų.
8. Atkreiptinas dėmesys, jog išvardintos teisės gali būti ribojamos ar neįgyvendinamos:
8.1. Kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;
8.2. Kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
8.3. Kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
8.4. Kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
8.5. Kai reikia užtikrinti duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
9. Dėl savo teisių įgyvendinimo Jūs galite kreiptis į memeliont.lt pateikdamas (-a) prašymą paštu, faksu (šiuose tinklalapiuose nurodytais kontaktais), elektroniniu paštu info@memeliont.lt Prašyme asmuo turi aiškiai nurodyti savo vardą ir pavardę, pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba prašymą pasirašyti elektroniniu parašu.

Logotipų naudojimas
10. Klientas, besinaudojantis memeliont.lt paslaugomis, verslo ir profesinių interesų tenkinimui, sutinka, kad jo pavadinimas ir (ar) logotipas gali būti naudojamas memeliont.lt tiesioginės rinkodaros tikslais (pavyzdžiui: memeliont.lt nurodant, kad Klientas naudojasi memeliont.lt teikiamomis paslaugomis arba prekėmis).
Informacijos saugumo užtikrinimas
11. memeliont.lt tikslas yra užtikrinti kiek įmanoma didesnį visos, iš Kliento ir iš viešųjų duomenų rinkmenų gaunamos, informacijos saugumą. Siekdama apsaugoti šią informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, kopijavimo, atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, ar atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo memeliont.lt naudoja tinkamas teisines, administracines, technines ir fizines saugumo priemones.

Baigiamosios nuostatos
12. Šioms Privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių Privatumo politikos nuostatų kilę ginčai sprendžiami derybomis, o joms nepavykus – Lietuvos Respublikos teismuose.

Palyginkite sąrašus

Palyginti